Välkommen till U-Schakt

Länets största leverantör av maskintjänster.

Maskinförmedling

U-schakt är en samlad resurs av egna företagare.
Alla rustade med gedigen kompetens och lång erfarenhet.
Vår hjälp är bara ett samtal bort.

Ring: 021-109200